BINNENPLAATS - BUITENPLAATS

de opgave: ontwerp een buiten voor Wim van Krimpen op een kavel in een volkstuincomplex in Rotterdam.

Een huisje met keuken, natte cel en een slaapplek. Een glazen dak tegen de regen, een glazen scherm tegen de wind en een kas voor uitheemse planten. Verder: tuin.
Waar de huisjes in een volkstuin vaak de maximale binnenmaat zoeken en als objecten in de tuin staan, hebben wij ons gericht op het maken van enkele plekken in het tuinlandschap. De gekozen compositie laat ruimte om nu hier, dan daar te verblijven, al naar gelang er zon is of regen. Behalve een keukenblok, een natte cel en een slaapplek, vindt alle activiteit buiten plaats. Buiten is in verschillende mate beschut. Het buitenleven wordt hier een vanzelfsprekendheid, de tuin thuis.

tuinhuis      
20m2      

status:      
prijsvraagontwerp      

6      
5  
4  
3  
2  
1  
           

De Warle Kempers Architecten | Kleiburg 14A | 1104 EA Amsterdam | info@dwkarchitecten.nl