INPASSING STADSTUIN MET EN VOOR BEWONERS

In opdracht van de gemeente Oldambt heeft De Warle Kempers Architecten gedurende enkele bewonersbijeenkomsten een plan ontwikkeld voor de inpassing van een nieuwe stadstuin in de stad. Het voorstel bestaat uit een stedelijke rand die de onderbroken gevellijn herstelt en verfraaid. De tuin wordt door de bewoners zelf uitgewerkt.

inpassing stadstuin      

opdrachtgever:      
gemeente Oldambt      

status:      
schetsontwerp      

3      
2  
1  
           

De Warle Kempers Architecten | Kleiburg 14A | 1104 EA Amsterdam | info@dwkarchitecten.nl