APPARTEMENTEN IN EEN WINKELPLINT TUSSEN NIEUW GROEN

Dit hoekgebouw op de overgang tussen winkelstraat en woongebied heeft een plint met winkelbestemming met daarboven appartementen. Door ontwikkelingen in de binnenstad verdwijnt de winkelfunctie en komt het gebouw geheel in een woongebied te liggen. Om de voorgenomen transitie naar woongebied te verbeelden, zijn vier appartementen ontworpen. Ook de deels openbare en private buitenruimten worden aangepast om het te wijzigen karakter van de plek versterken.
De flat krijgt voortuinen als buitenruimte bij de appartementen en een doorlopende heg rondom het gebouw. Deze heg kan als geveltuin in bruikleen aan de bewoners worden gegeven. Het terrein behorende bij de flat en de naastgelegen kavel worden ingericht als collectief groen. Als alternatief voor de bestaande bergingen stellen we een reeks tuinhuisjes voor. Door de bestaande bergingen zo op te waarderen, verwachten we het gebruik van het collectieve groen te stimuleren.
Om de appartementen te voorzien van voldoende licht wordt de huidige luifel verwijderd. De appartementen worden ontsloten vanaf het hof en via de bestaande entree. Aan de straatzijde stellen we loggia's voor, met daarnaast steeds de woonkamer die doorloopt tot aan de balkonrand van de bovenliggende appartementen. De pui op de begane grond wordt vernieuwd en volgt het bestaande stramien.
Het gebouw krijgt een opknapbeurt door de bestaande balkonhekken conceptueel als gevelbanden langs beide voorgevels door te trekken. Ook de dakrand krijgt eenzelfde uitstraling, waardoor het gebouw meer als een eenheid zal ogen. De bestaande raamkozijnen van de appartementen worden gehandhaafd.

vier appartementen      
400m2      

status:      
schetsontwerp      

4      
3  
2  
1  
           

De Warle Kempers Architecten | Kleiburg 14A | 1104 EA Amsterdam | info@dwkarchitecten.nl