AMBACHTSSCHOOL MOSVELD AMSTERDAM

Deze herintroductie van de ambachtsschool brengt op maat gesneden onderwijs middenin de maatschappij. De gedurfde vervlechting van publiek en privaat aan het Mosveld in Amsterdam Noord communiceert trots en zelfbewustzijn voor school en leerlingen. De school zoekt nadrukkelijk verbinding met de buurt; een onderwijsinstelling hoort middenin de maatschappij te staan. Het gebouwvolume sluit aan bij de omliggende bebouwing in schaal en vormt bovendien een sequentie van pleinen die de bestaande stedenbouwkundige situatie aanvult en structureert.
Het bestaande marktplein krijgt een smoel en het schoolplein maakt een verbinding tussen school en omgeving.
De ruige en tegelijk fijnzinnige uitwerking tezamen met de ruimtelijke balans tussen open en gesloten nodigen uit tot binnenkomen en aanraken en tonen hoe een praktische vmbo-opleiding er uit kan zien.

onderwijshuisvesting      
9000m2      


9      
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
           

De Warle Kempers Architecten | Kleiburg 14A | 1104 EA Amsterdam | info@dwkarchitecten.nl