EEN GELAAGDE OPLOSSING

Toen het vmbo verhuisde naar een nieuwe locatie kwam het gebouw van de LTS in Winschoten leeg te staan. Door herstructurering van het centrum had de stad zich afgekeerd van het gebouw: waar tijdens de bouw in de jaren vijftig de achterzijde van het gebouw grensde aan achtertuinen van woningen, was door het verdwijnen van de straat en bijbehorende woningen de achtergevel het gezicht naar de stad geworden. Het gebouw was daardoor weinig geliefd bij inwoners van de stad; het gesloten karakter deed volgens sommigen denken aan een gevangenis.
De eigenaar van het gebouw, de gemeente Oldambt, riep geÏnteresseerden op om plannen in te dienen voor herontwikkeling van het gebouw, waarbij werd aangestuurd op sloop en nieuwbouw. Wij hebben het op ons genomen om te laten zien wat de kwaliteiten en mogelijkheden zijn van het bestaande gebouw en hoe door enkele slimme ingrepen deze voormalige ambachtsschool weer een prominente en duurzame rol kan spelen in dit deel van de stad.

De voormalige LTS heeft alles in zich om een dierbaar onderdeel van de stad te zijn: grote, lichte ruimten waar dingen worden gemaakt, een met zorg gedetailleerde gevel en een betonstructuur die vele vormen van gebruik toelaat. Onze opgave was om deze kwaliteiten zichtbaar te maken en tegelijkertijd het gebouw aan te passen aan geldende eisen voor gebruik en duurzaamheid. Door een glazige schil toe te voegen die nu eens binnen, en dan weer buiten het gebouw loopt, ontstaat een tussenruimte van 2,5 meter die het gebouw isoleert. De tussenruimte kan worden gebruikt als buitenruimte en om het gebouw volledig te ontsluiten. Hierdoor worden de verdiepingen geschikt gemaakt om woningen te realiseren. Zo wordt de LTS opgeknapt en naast het huidige gebruik ook geschikt gemaakt voor bijvoorbeeld woningbouw. Bovendien geven we het gebouw door dit voorstel een nieuwe voorkant aan de stadszijde, waardoor het weer onderdeel gaat uitmaken van de gemeenschap, terwijl de oorspronkelijke voorgevel onaangetast kan blijven.

vakantievilla      
120m2      

opdrachtgever:      
particulier      

status:      
schetsontwerp      

7      
6  
5  
4  
3  
2  
1  
           

De Warle Kempers Architecten | Kleiburg 14A | 1104 EA Amsterdam | info@dwkarchitecten.nl