BOSWACHTERSPAVILJOEN VOOR STAATSBOSBEHEER

De vraag om een verplaatsbaar paviljoen heeft een radicaal duurzame interpretatie gekregen: het verplaatsen en opslaan van het paviljoen wordt verbodig gemaakt. In plaats daarvan is gekozen voor een entreegebouw bestaande uit enkele blijvende elementen met een minimale voetafdruk in het duingebied. Deze elementen bevatten opslag en alle gevraagde functies; ertussen wordt in de zomermaanden een tentdak gespannen dat beschutting biedt aan pauzerende vrijwilligers en wachtende belangstellenden. De vaste elementen worden uitgevoerd in beton waar duinzand aan wordt toegevoegd. De elementen hebben een hijsoog bovenop waaraan ook het tentdoek kan worden bevestigd.
Buiten het seizoen blijven de betonnen elementen achter op locatie waar zij winterse bezoekers alvast attenderen op de waardevolle natuur en cultuur die zij markeren. Losse borden zijn ook niet meer nodig; informatie kan aan de publieke zijde van het paviljoen worden aangeplakt.

boswachterspaviljoen      
10-50m2      

opdrachtgever:      
staatsbosbeheer      

status:      
tweede prijs JongeArchitectenPrijs 2018      

5      
4  
3  
2  
1  
           

De Warle Kempers Architecten | Kleiburg 14A | 1104 EA Amsterdam | info@dwkarchitecten.nl