PARK + PLEIN + POORT

Den Bosch is als enige stad in Noord-Brabant onverminderd populair als woonstad. Het historische stadshart levert hieraan een belangrijke bijdrage. De ontwerplocatie is de zuidelijkste punt van het stadshart en van biedt direct toegang tot het omliggende land. Deze verbinding heeft verschillende namen gehad: van Vughterpoort via Wilhelminapark tot Heetmanplein. We behouden deze namen. Daarmee herintroduceren we het idee van park, plein en poort, nu naast elkaar. De groene ring langs de voormalige stadswallen wordt doorgetrokken en verbreed waardoor een park ontstaat. Het nieuwe Wilhelminapark zoekt via het water aansluiting bij de Bossche Broek.
Het nieuwe Heetmanplein is begin- en eindpunt van een verblijf in Den Bosch. Via de Vughterstraat loopt men meteen het stadscentrum in.
De nog aanwezige fundamenten van de voormalige vestingwerken vormen de basis voor een wandelroute om de gebieden die hier samenkomen te verbinden. De stadswallen dienen zo niet om mensen buiten te houden; ze markeren het binnenkomen. Een welkom gebaar.

Door de voorgestelde ingrepen vormt de zuidpunt van Den Bosch de schakel tussen stad en land. De wandelroute omvat een aanlegsteiger voor een veerpontje naar de Bossche Broek en de vooruitgeschoven punt van het Vughter Bastion biedt uitzicht over het landschap en de waterwegen die op deze plek samenkomen.
De groene ring verbreedt van een laan tot een park tussen de nieuwe wegen en het water en wordt volledig autovrij. De bestaande gebouwen staan als paviljoens in het groen.
Via loopbruggen over de weg staat het Wilhelminapark in verbinding met het nieuwe Heetmanplein. Deze bruggen markeren als poort de toegang naar de stad. Fiets- en autoverkeer dat via de zuidkant Den Bosch benaderd, wordt zo gewezen op de historische binnenstad. Bovendien is het mogelijk hier te parkeren, deels verdiept en deels onder het plein, en vormt bovendien een buffer tussen het plein en het geplande verkeersknooppunt.
Tijdens de opeenvolgende transformaties van deze plek zijn bestaande structuren soms letterlijk begraven om een nieuwe invulling te accomoderen. Dit voorstel geeft bestaande en vroegere structuren weer betekenis voor de stad. Als park, plein én poort kan de zuidpunt van Den Bosch functioneren als een waardige verbinding tussen stad en land en als een krachtige entree voor Den Bosch.

landschapsontwerp      

7      
6  
5  
4  
3  
2  
1  
           

De Warle Kempers Architecten | Kleiburg 14A | 1104 EA Amsterdam | info@dwkarchitecten.nl