BUILDING ON THE PRESENT

de opgave: plan voor de ontwikkeling van het industriegebied Havenkwartier in Assen naar een woon-werkgebied.

Eerste voorwaarde voor een succesvolle stapsgewijze ontwikkeling is dat het heden expliciet als uitgangspunt wordt genomen. Voortbouwend op de bestaande kwaliteiten kan stukje bij beetje een transformatie worden gerealiseerd. De huidige situatie is grondig geanalyseerd en de bestaande kwaliteiten zijn uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van de haven en het omliggende bedrijventerrein in Assen tot een divers woon- en werkgebied.

De door ons voorgestelde strategie heeft als doel het gebied meer onderdeel te maken van de stad en het nabijgelegen centrum. Door nieuwe verbindingen te introduceren wordt nabijheid (van centrum, landschap en voorzieningen in de omliggende buurten) omgevormd tot toegankelijkheid. De meeste ingrepen die we voorstellen zijn bescheiden in omvang en bouwen voort op de bestaande infrastructuur en eigendomssituatie. Gebouwen en materialen op de locatie worden hergebruikt om met behoud van identiteit een transformatie van industriegebied naar woon- en werkmilieu te kunnen bewerkstelligen.

Als aanjager voor het voorstel is een 260 meter lang gebouw ontworpen langs het kanaal. Het gebouw is in eerste instantie een stedenbouwkundige ingreep: het gebouw en de panden langs de Havenkade omkaderen een nieuw plein aan het water en aan de noordzijde van het gebouw is ruimte voor een beschutte jachthaven. Parkeren wordt uit het zicht op het dak van het gebouw opgelost. De woon- en werkunits in het gebouw hebben aan twee zijden zicht op het water. Uitgangspunt is dat alle eenheden direct toegang tot het water hebben, een kwalitatieve toevoeging aan het wonen in Assen.

woongebouw      
20.000m3      

projectlocatie      
23ha      

status:      
eerste prijs      

Europan is een tweejaarlijkse      
internationale architectuurprijsvraag      

6      
5  
4  
3  
2  
1  
           

De Warle Kempers Architecten | Kleiburg 14A | 1104 EA Amsterdam | info@dwkarchitecten.nl