HART VOOR BASISONDERWIJS

Deze haalbaarheidsstudie onderzoekt de mogelijkheid om twee basisscholen samen te voegen in een gebouw dat tot voor kort werd gebruikt voor voortgezet onderwijs. Door in het midden een deel te slopen en daar een glazen atrium in te voegen, krijgt de school een nieuw hart waardoor beide basisscholen echt samen kunnen gaan werken op de locatie. Het atrium is tevens de hoofdentree vanaf beide nieuwe schoolpleinen die door de ingreep ontstaan.
De oorspronkelijke MULO uit de jaren vijftig is qua ruimte voorbeeldig en wordt ontdaan van onzorgvuldige uitbouwen. Door ook de bestaande gymzaal onderdeel van het gebouw te maken, staat deze minder leeg en krijgt de school een grote gemeenschapsruimte voor weekopeningen en -sluitingen.
Dubbel gebruik of een geheel andere functie in de toekomst zijn mogelijk gemaakt doordat het gebouw in delen af te sluiten en te gebruiken is.

renovatie en nieuwbouw school      
1.400m2      

opdrachtgever:      
gemeente Oldambt      

status:      
haalbaarheidsstudie      

samen met ASW      

5      
4  
3  
2  
1  
           

De Warle Kempers Architecten | Kleiburg 14A | 1104 EA Amsterdam | info@dwkarchitecten.nl